Til familiebehandlere, familierådgivere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere, sundhedsplejersker, terapeuter, m.m.


Kurset er til dig, der ønsker at opgradere din viden om og værktøjer til sammenbragte familier, så du kan hjælpe dem bedst muligt.


Kurset er til fagprofessionelle, der, med udgangspunkt i forskning, ønsker at hjælpe sammenbragte familier med at håndtere deres konflikter, problemer og udfordringer bedst muligt.

Når du vil hjælpe, rådgive og vejlede sammenbragte familier er det altafgørende, at du har specialiseret viden om netop denne familieform, da den adskiller sig markant fra andre familieformer, herunder førstegangsfamilien

Mange fagfolk i daginstitutioner, på skoler, i kommuner og privatpraktiserende psykologer, terapeuter og rådgivere er usikre på, hvordan de bedst hjælper og rådgiver sammenbragte familier, når det kommer til barnets trivsel, de voksnes roller og adfærd og kommunikationen mellem barnets to hjem. 


Kurset er til dig, der ønsker at hjælpe sammenbragte familier med
at håndtere deres følelser, konflikter, problemer og udfordringer

Udfordringer hjemme i privatlivet påvirker både børn og voksnes evne til at koncentrere sig, til at lære og til at indgå i sociale relationer. Det er derfor vigtigt, at vi, som fagfolk, har viden om og overblik over de følelser, udfordringer, konflikter og ikke mindst livsvilkår, der gør sig gældende i den sammenbragt familie.

Det er alt sammen faktorer der påvirker trivslen og institutions-, skole- og arbejdslivet.
Kurset er designet specifikt til dig, der, som fagprofessionel, ønsker

✔️ at styrke og forny din viden - og få konkrete værktøjer til sammenbragte familier.

✔️ konkrete øvelser, oversigter og værktøjer, du kan bruge i dit arbejde og i din praksis med sammenbragte familier - og som du kan udlevere til dem.

Vil du med i oktober?

Næste 3-dages kursus afholdes i oktober 2024 på følgende dage:
Onsdag den 2. oktober kl. 9.00-16.30
Torsdag den 3. oktober kl. 9.00-16.30
Fredag den 4. oktober kl. 9.00-16.00

Udover de 3 kursusdage får du også 3 opfølgende gruppe Q&A-sessioner á en times varighed:
Torsdag den 31. oktober kl. 9.00-10.00
Torsdag den 28. november kl. 9.00-10.00
Torsdag den 19. december kl. 9.00-10.00

Deltagerantal:
Max 8 deltagere.

Din investering er
8.000 kr + moms, hvis du betaler i 1 rate - book din plads her.
Du kan også betale i 2 eller 4 rater:

OBS: Tilmeld jer flere sammen og spar 1.000 kr pr person.
Er I 2 eller flere, der tilmelder jer sammen og betaler beløbet på en gang hver især, er jeres pris 9.000 kr pr person.

Få overblik over og værktøjer til det, der er vigtigst at adressere,
når du arbejder med sammenbragte familier

Når et par i en førstegangsfamilie, det mange også kalder en kernefamilie, opsøger professionel hjælp, er det ofte, fordi det er svært for dem at være et par. Når et sammenbragt par opsøger professionel hjælp, er det ofte, fordi det er svært at være familie.

Med kursets specialistviden om dynamikken i det sammenbragte parforhold, bliver du i stand til, med konkrete værktøjer og hands-on modeller, at hjælpe parret med at passe på parforholdet og med at være en sammenbragt familie med alt, hvad det indebærer. Det gør vi bedst og kærligst ved at tage vare på alle familiemedlemmerne.

Kurset gør dig, som fagperson, i stand til at hjælpe sammenbragte familier med at håndtere konflikter, problemer og udfordringer:

Når du har gennemført kurset, kan du identificere de konflikter, problemer og udfordringer, der er i (stort set) alle sammenbragte familier. Du kan sætte ord på, hvilke følelser der er normale og forventelige i den sammenbragte familieform og hjælpe det sammenbragte par med at gøre det samme.

Du er klædt fagligt på til at hjælpe familierne og familiemedlemmerne med at håndtere deres udfordringer. 

Du har fået konkrete værktøjer, modeller, handleplaner og arbejdsark, der bygger på evidensbaseret forskning og viden om, hvad der virker i praksis, så du kan hjælpe familierne bedst muligt.

Efter kurset er din viden, dine værktøjer og handlemuligheder
inden for det sammenbragte familiefelt nuanceret og opdateret.

 • Du kan hjælpe parret med at normalisere og adressere, at følelsesmæssig turbulens og udfordringer er en uundgåelig del af det sammenbragte familieliv, og at det er forskellige situationer ekstraforælderen, forælderen, medforælderen og barnet synes er svært.
 • Du kan undervise parret i de 5 vigtigste forskelle på sammenbragte familier og førstegangsfamilier, så de forstår, hvorfor de oplever de udfordringer, de gør og ved, hvordan de kan håndtere dem.
 • Du kan identificere de 5 vigtige præmisser, der gør sig gældende i alle sammenbragte familier og kan videreformidle dem til parret, og derved hjælpe dem med at normalisere og håndtere deres udfordringer.
 • Du er klædt på til at italesætte den forskelsbehandling, der finder sted i alle sammenbragte familier og kan hjælpe familierne med at gribe det konstruktivt an.
 • Du ved, hvordan du kan hjælpe familien med at håndtere og rammesætte ansvarsfordelingen mellem ekstraforælderen og forælderen.
 • Du ved, hvilke forventninger, det er nødvendigt, parret snakker om i forhold til hinandens roller og familien som helhed.
 • Du kan hjælpe parret med at udtrykke behov, sætte grænser, være opmærksom på eventuel overkompensation og håndtere dårlig samvittighed.
 • Du får min konflikthåndteringsmodel (c) til kærlig kommunikation, som du kan instruere parret i, så de også kan bruge den derhjemme. Det betyder, du kan hjælpe det sammenbragte par med at håndtere konflikterne konstruktivt og mere nænsomt, så de ikke kører i ring eller går i hårdknude på samme måde som tidligere. Det fører til et bedre og mere holdbart parforhold og en øget trivsel for alle familiens medlemmer.
 • Du bliver introduceret til, hvordan både ekstraforælder og forælder kan forholde sig til barnets andet hjem på den mest hensigtsmæssige måde, også når konfliktniveauet er meget højt og barnets andet hjem modarbejder ekstraforælderen og forælderen.
 • Du ved, hvordan du kan hjælpe parret med at fortælle om familieforøgelse på en kærlig måde til de eksisterende børn og til barnets anden forælder.
 • Du har overblik over, hvilke økonomiske aspekter, det er vigtigt, parret tager stilling til for at passe bedst muligt på alle.
 • Du har en oversigt over fordelene ved den sammenbragte familieform
Janne Leth Førgaard

Mød din underviser

Jeg er uddannet stepfamily coach (USA), familierådgiver, facilitator, parterapeut og Edu-Therapy™ Specialist (UK). Jeg er forfatter til Førstehjælp til ekstramødre (2012) og Førstehjælp til sammenbragte familier (2023).

Specialiseret viden
Jeg formidler viden og værktøjer der bliver tilpasset de præmisser, problemer og personligheder der er i den sammenbragte familie, så de ved, hvad skal gøre, hvordan de skal gøre det og hvornår.

Konkrete værktøjer
Jeg tager udgangspunkt i forskning, modeller og værktøjer, der virker. Alt jeg underviser i, har jeg selv testet og mærket effekten af i min egen sammenbragte familie og hos alle dem, jeg har hjulpet siden 2011.

Løsningsfokus
Jeg hjælper med at finde løsninger og lave en plan, der gør dig i stand til at hjælpe den sammenbragte familie bedst muligt. 

Jeg er barn af skilte forældre, ekstramor til to, som min mand har fra to tidligere forhold og mor til 2. 

Lad os connecte på LinkedIn

Praktisk information om dato og pris

Næste 3-dages kursus afholdes til oktober på følgende dage:
Onsdag den 2. oktober kl. 9.00-16.30
Torsdag den 3. oktober kl. 9.00-16.30
Fredag den 4. oktober kl. 9.00-16.00

Udover de 3 kursusdag får du også 3 opfølgende gruppe Q&A-sessioner á en times varighed:
Torsdag den 31. oktober kl. 9.00-10.00
Torsdag den 28. november kl. 9.00-10.00
Torsdag den 19. december kl. 9.00-10.00

Deltagerantal:
Max 8 deltagere.

Din investering er:
8.000 kr + moms, hvis du betaler i 1 rate
Du kan også betale i 2 rater á 4.400 kr + moms, samlet pris 8.800 kr + moms

Du kan også betale i 4 rater á 2.200 kr + moms, samlet pris 8.800 kr + moms

OBS: Tilmeld jer flere sammen og spar 1.000 kr pr person.
Er I 2 eller flere, der tilmelder jer sammen og betaler beløbet på en gang hver især, er jeres pris 9.000 kr pr person.

Hvor foregår det?

Kurset afvikles på mit rådgivningskontor i hjertet af København:

Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal
1153 København K

Der er 5-10 minutters gang til metro, bus og s-tog.
Kommer du i bil, vil det nemmeste være at parkere i en af de omkringliggende parkeringshuse.

Forudsætning for at deltage


For at deltage i kurset er det en forudsætning, at du har en "grunduddannelse", se herunder. Jeg forventer også, at du møder og interagerer med sammenbragte familier på din klinik, dit kontor eller i dit arbejde enten som ansat eller som selvstændig. 

 • Coach
 • Familiebehandler
 • Familierådgiver
 • Familieterapeut
 • Inklusionsmedarbejder
 • Institutionsleder
 • Lærer
 • Parterapeut
 • PPR-medarbejder
 • Præst
 • Psykiater
 • Psykolog
 • Psykoterapeut
 • Pædagog
 • Sexolog
 • Skoleleder
 • Socialrådgiver
 • Sundhedsplejerske
 • Sygeplejerske
 • Ungevejleder

Efter kurset... 

Når du booker din plads på kurset og dermed reserverer undervisningsdagene og de efterfølgende Zoom-opkald i din kalender, anbefaler jeg, at du også reserverer tid i din kalender efter kurset til at integrere din nye viden og værktøjer i praksis. På den måde får du nemlig mest muligt ud af din nye viden og værktøjer.

Supervision

Med kurset følger 3 x gruppesupervision á en times varighed på Zoom.

Arbejder du med sammenbragte familier, men føler dig på usikker grund og har brug for konkret sparring og supervision, er du meget velkommen til at booke en individuel supervision med mig. Du kan læse om dine supervisions-muligheder her

Samarbejdspartnere

For at sikre at du får den nyeste og bedste viden, er jeg løbende i dialog med og supervision hos andre specialister og førende forskere i ind- og udland.

NYT: Bliv registreret som samarbejdspartner hos Instituttet

Efter endt kursus-forløb har du mulighed for at blive registreret som samarbejdspartner og specialist hos Instituttet. Det forudsætter, at du afholder en personlig samtale med mig, og at du opfylder en række etiske kriterier samt har et CVR-nr og en hjemmeside.

Jeg glæder mig til at få endnu flere kolleger, der er specialiserede i sammenbragte familier.

Institutleder sammenbragte familier

Specialiseret viden

Specialiseret og forskningsbaseret viden og værktøjer til fagfolk, der kan tilpasse det til den specifikke sammenbragte families problemer og personligheder, så familien ved, hvad de skal gøre, hvorfor de skal gøre det, hvordan de skal gøre det, og hvornår de skal gøre det.

Psykologisk Tryghed

Den sammenbragte familieform er ganske udbredt i Danmark, men der er overraskende lidt fagligt fokus herpå. Jeg har den specialiserede viden, som jeg videreformidler til fagfolk i et psykologisk trygt rum. Sammen med mig kan der ikke stilles dumme spørgsmål.

Løsningsfokuseret tilgang

Løsningsfokuseret tilgang

Min tilgang er løsningsfokuseret og bygger på evidensbaseret forskning og viden om, hvad der virker i praksis i sammenbragte familier. Via konkrete handleplaner, hjælper  jeg med at finde en løsninger og håndtere magtesløsheden, når der ingen gode løsninger er.

Du har et godt og kærligt blik for alle i familien - også barnets andet hjem, og det er rart.

Juliane, ungekonsulent // Støttelærer for børn med særlige behov

"Nu ved jeg mere om de følelser, barnet, ekstraforælderen og forælderen støder på i den sammenbragte familie. Og ikke mindst om forskellen på, hvordan mænd og kvinder kommunikerer.

Selv om flere af værktøjerne var tiltænkt de voksne i den sammenbragte familie, kan jeg bruge nogle af dem i en modificeret udgave i mine samtaler med de elever, der oplever familielivet som svært.

Du har et godt og kærligt blik for alle i familien også for barnets andet hjem, og det er rart. 

Det faglige indhold har levet op til mine forventninger. Jeg kan godt lide, at du inviterer til refleksion og synes også, det er godt med erfaringsudvekslingen med de andre deltagere.

Jeg kan bruge de konkrete værktøjer, jeg har fået både i mit arbejde og i min egen sammenbragte familie. Jeg vil helt sikkert anbefale kurset – og har faktisk allerede gjort det.

Som underviser er du varm, super-behagelig og inddragende, tak for det.

maria, SOCIALRÅDGIVER, PARTERAPEUT, COACH & SEXOLOG

På kurset er jeg blevet meget klogere på ekstramor-følelserne, og på kompleksiteten i denne rolle.

Jeg er blevet yderligere opmærksom på udfordringerne i den sammenbragte familie generelt og på, hvordan ens barndom og opvækst trækker tråde ind i voksenlivet og ligeledes kan forklare mange reaktionsmønstre.

Jeg har fået mange konkrete, visuelle værktøjer og modeller jeg kan bruge, som jeg glæder mig til at benytte. Særligt vil jeg fremadrettet have større fokus på at hjælpe med at lave en handlingsplan.

Det faglige indhold har levet helt op til mine forventninger, og jeg kan godt lide, der er kilder på materiale og ideer til litteratur.

Som underviser er du varm, super behagelig og inddragende, tak for det. Det har været virkelig fedt, med den store inddragelse.

Jeg vil bestemt anbefale kurset til andre fagfolk"

Jeg har fået mange værktøjer, jeg vil gå direkte hjem og bruge med det samme.

stine, SEXOLOG

"På kurset er det blevet klart for mig, at mit arbejde er vigtigt, og at der er stor brug for terapeuter som arbejder med bonusmødre. Jeg vil derfor anbefale kurset til andre.

Jeg har fået et større indblik i barnets perspektiv, og da jeg selv lever i en sammenbragt familie, er jeg også blevet bekræftet i, at jeg ikke er alene om de svære følelser, der følger med rollen som ekstramor.

Jeg har fået mange værktøjer, som jeg vil gå direkte hjem og bruge med det samme. Jeg er især blevet bevidst om, hvordan man håndterer familieforøgelse og på vigtigheden af at snakke om den økonomiske fordeling.

Du gør det supergodt og er til stor inspiration.

Det faglige indhold har levet helt op til mine forventninger – og jeg vil bare gerne have mere."

Jeg kan gå direkte hjem og implementere det, jeg har har lært

therese, SOCIALRÅDGIVER og praktisk parterapeut

"Tusind tak for nogle helt fantastiske dage. Du er en fantastisk underviser, jeg elsker din empati og rummelighed. Du taler om dit fag, med den største professionalisme, varme og indlevelse. Jeg NYDER at lytte til din måde at forklare på - du taber aldrig min koncentration. Det er så fedt!

Efter kurset kan jeg gå direkte hjem og implementere de konkrete redskaber og modeller, du har lært mig.

Det faglige indhold har 100% levet op til mine forventninger, og jeg er rigtig glad for, at jeg har kunnet tage kurset på 3 intense dage. Den sidste dag var mit hoved fyldt godt op, så jeg er glad for, at kurset lå fra onsdag-fredag.

Jeg vil anbefale kurset til alle, der ønsker at gøre en forskel for sammenbragte familier!"

Du er en formidabel underviser!

Helle bülow-hansen, krops- og psykoterapeut

”Jeg er blevet meget bevidst om, hvor sårbar og kompliceret en rolle, det kan være at være ekstraforælder og i særdeleshed kompleksiteten i ekstramor-rollen. Herunder hvorfor opdragelse ofte udløser diskussioner i sammenbragte familier.

Du er en formidabel underviser, og det har været rigtig dejligt med en klar og tydelig undervisning.

Det faglige indhold var højt - jeg vil ikke tøve med at anbefale kurset til andre fagfolk.”

Fagligt har indholdet levet helt op til mine forventninger.

Ninna, psykoterapeut, familierådgiver og COACH

"Med kurset har jeg fået en langt større indsigt i, hvilken følelsesmæssig proces det at leve i en sammenbragt familie sætter i gang, og hvad jeg derfor skal være særligt opmærksom på som fagperson, når det kommer til sammenbragte familier.

Jeg er også blevet endnu mere opmærksom på, hvor stort et (følelsesmæssigt) arbejde det er at være ekstramor. Helt konkret vil jeg bruge min nye viden i mine samtaler med mine klienter til at normalisere børns og voksnes følelser endnu mere, end jeg gør i forvejen. 

Det var en rigtig dejlig gruppe af deltagere, jeg var sammen med på kurset.

Fagligt har indholdet levet helt op til mine forventninger. Det var meget indhold og mange slides, så jeg kunne have ønsket mig lidt mere tid. Men jeg vil - helt afgjort - anbefale kurset."

*Ønsker du ikke længere at modtage mails med inspiration,
kurser, foredrag, m.m., kan du afmelde dig igen.