Forretningsbetingelser & databehandling

Produkter og tjenester udbydes af:

Institut for sammenbragte familier v. Janne Leth Førgaard
Niels Hemmingsens Gade 10, 3
1153 København K
CVR 21 66 84 94

T: 60 17 86 60
M: janne@institutforsammenbragtefamilier.dk
CVR 21 66 84 94

Enhver ydelse og tjeneste fra Institut for sammenbragte familier sker i henhold til disse handelsbetingelser. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

PERSONOPLYSNINGER/DATABEHANDLING
I forbindelse med køb af produkter og tjenester hos Institutforsammenbragtefamilier.dk har du oplyst/indtastet personoplysninger. De bruges til at udarbejde din faktura for at kunne gennemføre dit køb. De opbevares så længe, der opretholdes et formål med det. Efter bogføringslovens § 10, skal jeg opbevare fakturaoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Institutforsammenbragtefamilier.dk videregiver ikke personoplysninger til andre. Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret. Det sker ved henvendelse til janne@institutforsammenbragtefamilier.dk

COOKIES
På Institutforsammenbragtefamilier.dk anvendes cookies. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan afhænger af hvilken browser, du bruger.

RETTIGHEDER/BRUGSAFTALE
Janne Leth Førgaard og Institutforsammenbragtefamilier.dk har alle rettigheder til materialer, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i online-produkter, online-events, foredrag, workshops, rådgivning, supervision, kurser og efteruddannelse.

Produkter og tjenester, trykt og digitalt, er udelukkende til personligt brug medmindre andet specifikt aftales skriftligt med Janne Leth Førgaard.

Det er ikke tilladt, hverken gratis eller mod betaling at dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde at videregive Institutforsammenbragtefamilier.dk’s produkter, ej heller at anvende produkterne til undervisning uden forudgående skriftlig tilladelse fra Janne Leth Førgaard.

Printede oversigter, modeller, arbejdsark, øvelser m.m, der udleveres på kurser og efteruddannelse af Janne Leth Førgaard må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes eller videregives til andre uden skriftlig tilladelse fra Janne Leth Førgaard.

Oversigter, modeller, arbejdsark, øvelser m.m, der modtages på mail efter deltagelse i kursus eller efteruddannelse hos Institutforsammenbragtefamilier.dk må printes og udleveres i dets originale © Institutforsammenbragtfamilie.dk form til privatpersoner i forbindelse med dit arbejde med sammenbragte par.

PRISER, BETALING OG FAKTURERING
Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner ekskl. moms medmindre andet er angivet.

Køber du via Institutforsammenbragtefamilier.dk, betaler du via en sikker forbindelse, der varetages af EasyMe.dk. Betaler du i rater, vil det fremgå, hvornår raterne bliver trukket.

Ved betaling med faktura gælder følgende:
Fakturaen skal betales senest på betalingsdatoen, som er 7 dage netto.

Ved foredrag, konsulent- og freelanceopgaver faktureres der ved aftalens indgåelse, når opgaven bookes i Janne Leth Førgaards kalender. Aftalen er først gyldig og bindende fra Janne Leth Førgaards side, når fakturaen er betalt.

Alle fakturerede opgaver skal være afviklet senest 3 måneder efter købsdato, medmindre andet aftales skriftligt.

FREELANCE-OPGAVER: AFBESTILLING, ANNULLATION OG FORTRYDELSESRET
Får du brug for at flytte en allerede booket og kalender-sat freelanceopgave hos Janne Leth Førgaard, kan det ske, uden omkostning, frem til og med 10 hverdage, før opgaven finder sted.

Hvis du afbestiller mindre end 10 hverdage før opgaven skal udføres, betales der fuld pris. Ved indgåelse af ny dato for opgaven, faktureres der på ny.

Hvis du, mod forventning, ønsker at afbestille og annullere en allerede faktureret booking, gives pengene ikke retur.

I tilfælde af akut opstået sygdom eller dødsfald i nærmeste familie hos Janne Leth Førgaard, er hun, uden beregning for kunden, forpligtet til at tilbyde en ny dato for opgavens udførelse senest 30 dage efter den oprindelige dato.

KURSER/EFTERUDDANNELSE: AFBESTILLING, ANNULLATION OG FORTRYDELSESRET 
Ved enhver afbestilling og annullation fra din side, uanset tidspunkt, beregnes et gebyr på mindst 25% af prisen, som fratrækkes det beløb, der refunderes i forbindelse med afbestilling.

Ved afbestilling/annullation mere end 4 uger før 1. kursusdag betales 25 % af prisen, dvs. 75 % af det indbetalte beløb tilbagebetales.

Ved afbestilling/annullation mindre end 4 uger til 1. kursusdag opkræves 50% i gebyr, dvs. 50 % af den indbetalte beløb tilbagebetales.

Ved afbestilling/annullation mindre end 14 dage til 1. kursusdag gives der ingen refusion.

ANSVARSFRASKIVELSE // DISCLAIMER
Janne Leth Førgaard og Institutforsammenbragtefamilier.dk kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, der er udleveret i online-produkter, på online-events, foredrag, workshops, rådgivning, supervision, kurser og efteruddannelse. Ej heller for digitale produkter.

Den viden og de værktøjer der bliver videreformidlet, er indsamlet via uddannelser i ind- og udland, kurser, foredrag, bøger samt personlige erfaringer og observationer. Det skal betragtes som inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

FORCE MAJEURE
I tilfælde af force majeure lignende tilstande tages der forbehold for, at kurser, foredrag, o.l. helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til online afholdelse. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

SPØRGSMÅL:
Kontakt Janne Leth Førgaard på telefon 60 17 86 60 eller janne@institutforsammenbragtefamilier.dk

SÆRLIGT FOR KURSUS- OG EFTERUDDANNELSES-DELTAGERE

Når jeg tilmelder mig kurser og uddannelser hos Institutforsammenbragtefamilier.dk bekræfter jeg følgende;

☑️ Jeg møder sammenbragte familier i mit arbejde.

☑️ Der er copyright på kursusmaterialet. Det må ikke ændres eller tilpasses af mig men skal bruges i dets originale form med © Institutforsammenbragtefamilier.dk, jeg må heller ikke bruge det til selvstændig kursusvirksomhed, ej heller online produktioner.

☑️ At jeg ikke underviser i materialet og kursets/efteruddannelsens koncept. Indhold og struktur må ikke kopieres eller på anden måde efterlignes. Overtrædelse af dette forbud vil være en overtrædelse af ophavsretsloven og markedsføringsloven og vil resultere i politianmeldelse samt erstatnings- og godtgørelseskrav.

☑️ Ved køb af plads på kursus/efteruddannelse opnås udelukkende ret til at benytte det udleverede materiale i privat praksis i forbindelse med rådgivning af sammenbragte par og individer.

☑️ At jeg ikke optager lyd eller video hverken på kurset/efteruddannelse eller supervisioner.

☑️ Alt, hvad der foregår på kurset/efteruddannelsen, er selvsagt underlagt tavshedspligt, når det drejer sig om personlige forhold, supervision og andet fortroligt materiale. Alle deltagere skal kunne stole på og have tillid til, at det er et trygt, fortroligt rum. Et brud på dette vil kunne resultere i bortvisning uden krav på tilbagebetaling.

☑️ Jeg er ansvarlig for min egen læring og lærings-resultater. Janne Leth Førgaard hjælper gerne og tilbyder ekstra sparring og supervision mod betaling.

☑️ Kurser/efteruddannelser hos Institutforsammenbragtefamilier.dk er hverken terapi, rådgivning eller coaching. Hvis du har brug for hjælp, bedes du opsøge særskilt, professionel hjælp.

☑️ Fornærmende, respektløs, upassende og grænseoverskridende adfærd og opførsel over for Janne Leth Førgaard, andre deltagere og evt. tilknyttede undervisere vil ikke blive tolereret og vil resultere i øjeblikkelig bortvisning uden krav på tilbagebetaling.

*Ønsker du ikke længere at modtage mails med inspiration,
kurser, foredrag, m.m., kan du afmelde dig igen.